Ndihma Minimale e Garantuar: pabarazi në varfëri?

Instituti për Demokraci dhe Analiza Ekonomike – IDEA ka analizuar numrin e pranuesve të ndihmës sociale sipas rajoneve, komunave, dhe etnive në nivel të rajoneve dhe me fokus të veçantë rajonin e Shkupit. Rezultatet e analizës tregojnë një nivel të lartë të pabarazisë në mes rajoneve dhe bashkësive etnike.

Klikoni këtu për ta shkarkuar raportin e plotë.

Njoftime tjera