Ndryshimi i dokumenteve personale: Përfitime në kaos?

Kjo analizë paraqet një kronologji të ngjarjeve që lidhen me ndryshimin e dokumenteve personale pas ndryshimit të emrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2018; të dhëna statistikore mbi numrin e dokumenteve të marra nga qytetarët gjatë kësaj periudhe, si dhe të hyrat në buxhet të shtetit nga dokumentet personale të marra nga qytetarët gjatë kësaj periudhe.

Shkarko raportin e plotë

Njoftime tjera