Qasja në edukim të hershëm për fëmijët: sfidë për Maqedoninë e Veriut

Në këtë policy brief paraqesim gjendjen e kopshteve në Maqedoninë e Veriut, e më konkretisht japim përgjigjeve disa pyetjeve siç janë: sa kopshte ekzistojnë gjithësej? A ka mungesë apo tepricë të vendeve në kopshte? Si qëndron Maqedonia e Veriut në aspekt të regjistrimit në shkollim të hershëm në krahasim me vendet tjera?

Shkarko raportin e plotë

Njoftime tjera