Kostoja e Bixhozit: Shpenzimet në lojëra të fatit dhe pasojat e varësisë

Ky raport përfshinë analiza të dimenzioneve të ndryshme që lidhen me lojërat e fatit si dhe bën përmbledhjen e ndryshimeve të propozuara ligjore dhe analizon efektin potencial të cilin këto ndryshime mund ta kenë në industrinë e lojërave të fatit dhe në shoqëri.

Shkarkoni raportin e plotë

Njoftime tjera