Posta e Maqedonisë: Barrë apo pasuri shtetërore?

Instituti për Demokraci dhe Analiza Ekonomike – IDEA ka bërë një analizë të gjendjes financiare të Postës së RMV-së si dhe tregut postar në Maqedoninë e Veriut nga viti 2015 deri në vitin 2022.

Raportin e plotë mund ta gjeni në lidhëzën në vijim:

Hulumtimi për postën

Njoftime tjera